23-43-L/51 Provozní technika

Provozní technika

navazující 2leté denní studium zakončené maturitní zkouškou, určené pro absolventy strojírenských oborů

Absolvent:

  • zvládá technickou a technicko - ekonomickou stránku provozu v celé oblasti strojírenství
  • zná funkci a parametry prostředků provozní techniky
  • umí číst technické výkresy a dokumentaci, ovládá jejich zpracování a využívání

Uplatnění:

- ve středních technickohospodářských funkcích
- v technologických a konstrukčních činnostech v oblasti provozní techniky
- v oblasti technické kontroly
- servisní a školicí technik

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (81,6) 92,2% (44,4) 51,0% (88%) 29,4% (4%)
2019 92,5% (88,4) 80% (40,8) 20% (57,1%) 15% (35,7%)
2018 76% (75,8) 74% (42,2) 88% (86,7%) 74% (13,3%)
2017 53,7% (64,2) 46,3% (37,4) 20,4% (46,7%) 11,1% (53,3%)
2016 54% (70,0) 56% (44,4) 50% (64,7%) 72% (17,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,5% (28) 16,7% (0) 12,5% (16,7%) 8,3% (16,7%)
2019 42,3% (29) 65,4% (22,4) 69,2% (50%) 100% (0%)
2018 65,8% (36) 73,7% (28,5) 86,8% (61,9%) 44,7% (19,0%)
2017 36,5% (24) 61,5% (23,4) 38,5% (21,1%) 19,2% (42,1%)
2016 69,5% (38) 52,5% (20,5) 50,8% (33,3%) 39,0% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,8% (41) 36,8% (18,9) 14,0% (40,6%) 22,8% (6,3%)
2019 40,4% (46) 66,7% (27,0) 26,3% (47,6%) 47,4% (19,0%)
2018 71,7% (56) 78,3% (34,0) 78,3% (73,0%) 61,7% (16,2%)
2017 56,5% (52) 62,3% (36,6) 39,1% (47,4%) 10,1% (47,4%)
2016 47,9% (51) 77,5% (38,9) 73,2% (61,8%) 46,5% (29,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: