36-47-M/01 Stavebnictví

Stavebnictví

Maturitní obor stavební průmyslovky  (obor STAVEBNICTVÍ  s pěti různými zaměřeními) je určen žákům základní školy, kteří dosahují velmi dobrých výsledků a mají zájem o studium na střední škole s profesní orientací. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi nastoupit buď přímo do praxe nebo pokračovat ve vysokoškolském studiu, především technického směru. Maturitní obor STAVEBNICTVÍ mohou absolvovat chlapci a dívky.

Po úspěšném absolvování dvou ročníků studia, kdy jsou již více orientovaní v oblasti stavebnictví, si žáci vybírají zaměření. Nabídkou zaměření vychází škola vstříc různým individuálním zájmům žáků a jejich záměrům v další profesní orientaci nebo v navazujícím vysokoškolském studiu.

Zaměření:

  • pozemní stavitelství
  • stavební obnova
  • architektura a design
  • ekonomika a podnikání
  • dřevěné konstrukce a stavby
 
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30,8% (84,2) 24,4% (43,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 9,4% (75,3) 7,7% (29,8) 51,9% (91,3%) 69,1% (4,3%)
2018 36,5% (77,4) 25,6% (44,2) 63,0% (91,7%) 100% (0%)
2017 24,7% (69,5) 23,3% (44,8) 47,9% (85,2%) 67,9% (7,4%)
2016 36,1% (80) 23,1% (51,2) 19,4% (70,6%) 26,4% (23,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,8% (49) 43,1% (35,3) 69,3% (91,7%) 100% (0%)
2019 21,5% (43) 41,6% (33,7) 62,4% (87,5%) 100% (0%)
2018 31,1% (40) 28,6% (31,3) 52,8% (72,7%) 100% (0%)
2017 18,6% (36) 25% (33,4) 22,7% (56,3%) 64,5% (6,3%)
2016 47,5% (46) 56,3% (42,7) 48,1% (68,4%) 55,2% (10,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 59,4% (41,4) 33,5% (80,9%) 100% (0%)
2019 37,9% (56) 40,2% (36,6) 56,3% (84,6%) 77,2% (2,6%)
2018 46,7% (58) 56,8% (40,1) 95,6% (95,7%) 100% (0%)
2017 28,1% (54) 33,0% (41,6) 49,1% (79,1%) 67,9% (7,0%)
2016 63,2% (62) 55,6% (46,4) 50,2% (78,4%) 43,9% (16,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: