36-64-H/01 Tesař

Tesař

Tesař zhotovuje, udržuje a opravuje dřevěné konstrukce a jejich prvky.

Hlavní pracovní činnosti tesaře:

  • měření, rozvrhování, orýsování, řezání a opracovávání jednotlivých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce
  • montáž různých druhů tesařských výrobků, např. krovů střech, typizovaných montovaných skladišť, stolů, lavic, dveří, bednění tvarově členitých konstrukcí apod.
  • montáž dřevěných konstrukcí pro zabezpečení budov proti zřícení
  • montáž podlahových a stropních nosníků, montáž lešení
  • výroba doplňkových konstrukcí – např. altánů, pergol
  • zakládání dřevěných staveb
  • provádění údržby a oprav tesařských konstrukcí a konzervace dřeva
Projekt podporují: