29-51-E/01 Potravinářská výroba

CUKRÁŘ 3-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci cukráře.

Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí o zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských polotovarů, hotových výrobků. Dále se seznámí s obsluhou a seřízením používaných strojů a zařízení. 

více informací o oboru zde

Projekt podporují: