65-42-M/02 Cestovní ruch

Management cestovního ruchu

https://www.szesby.cz/management

Maturitní obor se zaměřením na management služeb a cestovního ruchu pro všechny, kteří jsou komunikativní, zvídaví, mají chuť poznávat svět a učit se jazyky. Vhodné pro uchazeče, kteří chtějí vycestovat nebo pracovat v oblasti cestovního ruchu.

Motivace:

 • Zajímáš se o dějiny, zeměpis, kulturu, učíš se snadno cizí jazyky?
 • Baví tě práce s lidmi?
 • Rád cestuješ a objevuješ?
 • Dokážeš si představit svoji budoucnost ve sféře služeb a turismu?

Popis:

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • příprava pro studium na vysoké škole
 • kombinace všeobecně vzdělávacích, ekonomických a odborných předmětů cestovního ruchu
 • jazyková příprava, vedení fiktivní firmy (marketing a management)

Uplatnění absolventa – Čím budu?

 • manažerské pozice v subjektech cestovního ruchu a služeb
 • vedoucí pracovník ubytovacích a stravovacích provozů, informačních center
 • pracovník v institucích státní správy, centrálách a agenturách cestovního ruchu
 • průvodce, animátor, pracovník cestovních kanceláří a agentur
 • široká škála administrativních pozic

Bonusy:

 • certifikáty pro odbornou způsobilost (animátorské, průvodcovské kurzy)
 • jazykové znalosti (AJ, NJ nebo RJ)
 • možnost zahraničních stáží
 • spolupráce s významnými cestovními kancelářemi

Profil:

 • Naučíš se komunikovat a prezentovat se, a to nejen v češtině, ale i v jednom ze dvou vyučovaných cizích jazyků, aby ses uměl/a dobře domluvit v Česku i v zahraničí.
 • Získáš základní přehled v administrativních činnostech se specializací na administrativu v cestovním ruchu (ubytování, stravovací služby apod.)
 • Naučíš se základy managementu, tedy jak řídit lidi.
 • Na praxi budeš chodit do cestovních kanceláří a agentur, hotelů nebo do IC.
 • V rámci prázdninové praxe budeš dělat průvodce/průvodkyni na hradě nebo zámku.
 • Můžeš také vyjet na praxi do zahraničí a pracovat třeba jako animátor nebo delegát.
 • Můžeš pracovat na různých pozicích – v turistickém informačním centru, v cestovní kanceláři nebo v hotelu.
 • Budeš moci podnikat v oblasti průvodcovství a animátorství, tedy sestavovat program pro turisty nebo je přímo bavit.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,6% (81,6) 67,3% (43,3) 21,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 30,7% (73,7) 42,1% (35,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 67,2% (75,8) 45,8% (37,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 50% (34) 38,5% (19,8) 55,8% (40%) 30,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 96,5% (69) 86,0% (48,4) 34,3% (66,7%) 100% (0%)
2019 61,9% (59) 69,0% (44,0) 78,0% (87,5%) 100% (0%)
2018 86,0% (65) 83,2% (46,0) 95,0% (91,7%) 100% (0%)
2017 52,0% (56) 31,3% (37,4) 60,3% (75%) 100% (0%)
2016 98,3% (74) 96% (60,6) 43,4% (71,4%) 19,4% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: