65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

KUCHAŘ 3-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro práci kuchaře.

Odborná příprava je zaměřena na stravovací služby, kdy žáci získají přehled o potravinách, nápojích, jejich vlastnostech, způsobu skladování, ošetřování a zpracování surovin. Žáci se naučí připravovat různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, nakládat s inventářem a pečovat o něj.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: