75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolvent oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika se iplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:

 • 4letá denní - pro zájemce ze ZŠ
 • 2letá zkrácená - pro zájemce s absolvovanými obory vzdělání zakončenými maturitní zkouškou - výuka 1x týdně vždy ve středu od 13:25 - 18:25 hodin

 Školné:

 • 1.750,-- Kč/měsíc  (hradit lze pololetně nebo na celý rok za září - červen příslušného školního roku)

Součástí studia je:

 • Kreativní seminář
 • Hudebně-pohybový seminář

Nadstandardní aktivity mimo vyučování:

 • hra na klavír, na flétnu 
 • pěvecký sbor
 • semináře a kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rukodělné semináře s akreditací 
 • AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,1% (69,5) 41,5% (26,7) 53,7% (90,5%) 100% (0%)
2019 49,6% (72,6) 51,1% (30,3) 19,3% (66,7%) 17,0% (25%)
2018 43,8% (61,1) 29,4% (23,6) 26,8% (63,6%) 32,0% (18,2%)
2017 18,7% (43,7) 18,7% (15,9) 6% (33,3%) 12,7% (33,3%)
2016 28,4% (57,9) 27,7% (29,9) 46,6% (74,1%) 39,2% (14,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 23,5% (18) 13,7% (7,3) 21,6% (0%) 5,9% (50%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 38,9% (44,2) 33,3% (25,1) 55,6% (50%) 27,8% (25%)
2018 - - - -
2017 14,3% (38,9) 7,1% (11,0) 7,1% (0%) 21,4% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,2% (51) 42,1% (29,0) 60,4% (79,2%) 100% (0%)
2019 28,7% (52) 26,1% (29,2) 22,3% (61,1%) 11,5% (27,8%)
2018 26,1% (52) 19,7% (24,6) 28,7% (61,3%) 29,9% (19,4%)
2017 13,6% (48) 15,6% (34,1) 11,7% (46,7%) 9,1% (36,7%)
2016 32% (54) 24,7% (31,2) 26% (63,3%) 36,7% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: