64-41-L/51 Podnikání

Podnikání se zaměřením na design interiérů

Absolvent oboru "64-41-L/51 - Podnikání" je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní absolvent při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učební oboru.
 
Od 1. září 2017 nabízíme obor Podnikání se zaměřením na design interiérů.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:

  • 2letá denní - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním s výučním listem
  • 3letá dálková - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním zakončeným výučním listem

 Výuka:

  • 1x týdně každý pátek od 13:25 - 18:25 hodin

AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy

Školné:

  • 1.400,-- Kč/měsíc  (hradit lze  pololetně i na celý rok za září - červen příslušného školního roku)
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,7% (60) 50% (21,4) 61,2% (84,6%) 100% (0%)
2019 13,5% (44,2) 28,2% (13,7) 17,1% (42,1%) 54,1% (15,8%)
2018 48,6% (54,7) 59,9% (24,1) 33,0% (42,9%) 39,2% (28,6%)
2017 18,3% (38,9) 16,0% (8,3) 5,0% (16,7%) 30,6% (33,3%)
2016 25,8% (43,7) 18,0% (10,2) 14,3% (25%) 22,1% (50%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,4% (42,1) 7,7% (13,7) 15,4% (40%) 100% (0%)
2019 81,3% (62,1) 56,3% (26,9) 18,8% (40%) 12,5% (40%)
2018 - - - -
2017 2,4% (42,1) 4,9% (12,8) 4,9% (40%) 100% (0%)
2016 20% (53,2) 22% (17,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (58) 81,9% (36,2) 65,7% (62,5%) 41,2% (4,2%)
2019 71,4% (54) 56,4% (25,7) 52,1% (51,9%) 50% (18,5%)
2018 30,0% (46) 13,1% (14,4) 22,4% (38,5%) 30,0% (30,8%)
2017 51,0% (48) 33,7% (27,8) 38,7% (46,7%) 38,7% (26,7%)
2016 42,5% (49) 39,4% (27,5) 51,2% (50%) 46,9% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: