75-41-E/01 Pečovatelské služby

PEČOVATEL/KA 3-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci pečovatele.

Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí a dovedností potřebných pro poskytování přímé obslužné péče klientům a pro jejich sociální aktivizaci, pro práci s různými skupinami klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí. Žáci se dále naučí komunikovat s klienty, chránit klientovo soukromí a dbát na dodržování jeho práv, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy, zásady BOZP, ochrany životního prostředí a hygienické předpisy.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: