26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektrotechnika - počítačové řízení

Elektrotechnika – počítačové řízení

26-41-M/01

 • učíme se základní principy elektroniky a elektrotechniky
 • měříme elektrické a neelektrické veličiny
 • navrhujeme a simulujeme elektronické obvody
 • navrhujeme elektrotechnické obvody a schémata rozvaděčů
 • programujeme modely
  • dopravníkového pásu s lisem pro práci ve skladech
  • průmyslových 3D robotů používaných ve stavebnictví nebo v automobilkách
 • zapojujeme obvody elektropneumatiky – modely manipulátorů
 • odbornou praxi absolvujeme ve firmách Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. Hranice a SSI Schäfer s.r.o. Hranice

 

Soutěžíme

 • Napájeno sluncem – výroba a oživení vozítka poháněného solárními panely
 • Enersol – řešení úspor a možné zdroje energie

 

Uplatníme se na pozicích:

 • servisní technik robotických a automatizačních systémů
 • energetik pro elektrické rozvodné soustavy
 • konstruktér a servisní technik elektronických a elektrotechnických obvodů
 • technik výroby
 • montáže a uvádění do provozu
 • správce počítačových sítí
 • studium na vysokých školách technického zaměření, zejména na elektrotechnických fakultách
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (86,3) 45,7% (51,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 41,4% (89,5) 49,2% (53,8) 76,8% (97,4%) 100% (0%)
2018 31,5% (75,8) 32,9% (46,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,0% (74,7) 38,6% (55,0) 44,2% (84%) 36,3% (16%)
2016 34,7% (79,0) 63,0% (69,1) 76,4% (93,9%) 70,8% (6,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,9% (56) 77,4% (49,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 38,9% (50) 51,0% (39,1) 77,9% (92%) 100% (0%)
2018 83,2% (57) 82,6% (51,0) 47,8% (69,6%) 59,0% (4,3%)
2017 88,4% (60) 83,7% (52,8) 58,7% (74,1%) 37,8% (14,8%)
2016 47,5% (46) 49,2% (39,8) 45,4% (66,7%) 62,8% (7,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 63,8% (42,4) 90,6% (95,1%) 100% (0%)
2019 28,6% (55) 34,8% (34,9) 48,2% (81,3%) 100% (0%)
2018 59,9% (60) 55,9% (39,8) 94,3% (94,5%) 88,1% (1,8%)
2017 37,1% (56) 37,9% (42,8) 31,3% (71,2%) 38,4% (15,4%)
2016 26,5% (56) 34,5% (39,3) 49,8% (78,3%) 74,0% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: