29-51-E/01 Potravinářská výroba

ŘEZNÍK A UZENÁŘ 3-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci řezníka.

Odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí a jatečné výrobě, bourání masa a masné výrobě, od porážky hospodářských zvířat přes výrobu, až po prodej konečných výrobků a dále veškeré poznatky související s hygienou, BOZP, právními předpisy a ekologií. 

více informací o oboru zde

Projekt podporují: