65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP Hotelnictví a turismus. V teoretické výuce je kladen důraz na cizí jazyky, ve škole je vyučován jako první  jazyk anglický a jako druhý volitelný německý nebo ruský. Praktické vyučování probíhá v cvičné školní kuchyni a v  reálném provozu školní jídelny. Během studia žáci vykonávají souvislou odbornou a pravidelnou učební praxi v gastronomických a hotelových zařízeních nebo v zařízeních cestovního ruchu. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,4% (81,1) 64,9% (42,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 17,9% (67,4) 13,6% (26,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 39,0% (67,4) 46,3% (38,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28,6% (61,6) 28,6% (36,7) 80,6% (90,9%) 68% (9,1%)
2016 23,4% (62,1) 18,7% (30,5) 48,0% (80%) 63,2% (10%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 10% (37,9) 10% (6,1) 10% (25%) 40% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,0% (40) 14,5% (17,2) 1,7% (28,6%) 100% (0%)
2019 94,0% (68) 79,2% (47,1) 44,6% (71,4%) 100% (0%)
2018 72,6% (60) 81,6% (44,8) 85,5% (85,7%) 43,6% (14,3%)
2017 41,9% (54) 43,6% (40,4) 42,5% (66,7%) 26,8% (26,7%)
2016 3,4% (46) 21,1% (24,8) 14,3% (50%) 23,4% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: