64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Tříletý maturitní  obor v dálkové formě určený  pro absolventy učebních oborů. Výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,7% (69,5) 36,7% (17,3) 25% (60%) 100% (0%)
2019 90,6% (84,2) 91,8% (41,8) 61,2% (72,7%) 49,4% (18,2%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 37,6% (24) 40% (7,1) 28,2% (0%) 40% (25%)
2018 60% (26) 61,0% (17,7) 66,7% (28,6%) 36,2% (28,6%)
2017 - - - -
2016 14,8% (14) 9,9% (5,5) 26,8% (0%) 20,4% (50%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,5% (47,9) 38,5% (21,9) 53,8% (75%) 100% (0%)
2019 68,8% (60) 81,3% (38,5) 68,8% (75%) 75% (12,5%)
2018 73,9% (61,1) 69,6% (42,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 70,7% (67,4) 56,1% (34,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,2% (49) 69,6% (26,0) 65,7% (62,5%) 100% (0%)
2019 85,9% (60) 85,5% (39,3) 83,8% (76%) 56,0% (16%)
2018 46,8% (49) 41,8% (20,1) 67,9% (62,5%) 70,0% (12,5%)
2017 90,1% (58) 88,5% (44,4) 90,5% (77,8%) 75,3% (11,1%)
2016 2,0% (33) 16,9% (7,4) 1,2% (7,7%) 26,4% (38,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: