36-67-E/01 Zednické práce

ZEDNÍK 3-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům množství všeobecných a odborných vědomostí a dovedností pro práci zedníka.

V rámci odborné přípravy se žáci naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách. Žáci se seznámí se základními druhy materiálů, jejich zvláštnostmi, skladováním, přípravou a použitím. Důležité je zejména osvojení znalostí pracovních postupů betonářských a zednických prací při zhotovování kontaktních zateplovacích systémů budov (ETICS), znalostí a dovedností souvisejících s používáním nářadí, strojů a zařízení a prováděním zednických prací. Žáci jsou vedeni k uplatňování předepsaných a moderních technologických postupů s použitím novodobých stavebních materiálů.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: