65-51-E/02 Práce ve stravování

PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 2-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům potřebné odborné vědomosti a především praktické dovednosti pro práci pomocného kuchaře a pro práci jednoduché obsluhy. 

Odborná příprava je zaměřena na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Žáci se naučí především připravovat různé teplé pokrmy a vybrané pokrmy studené kuchyně, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů, nakládat s inventářem a pečovat o něj. Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických předpisů v gastronomii. Seznámí se s činnostmi na úseku obsluhy i s postupy při vlastní jednoduché obsluze hostů, naučí se techniky výdeje pokrmů.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: