26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Absolvent provádí elektroinstalace bytových i průmyslových objektů, nových i starších, montuje, udržuje a opravuje elektrická zařízení, uplatní se jako provozní elektrikář, revizní technik, údržbář.

Při teoretické výuce je kladen důraz na orientaci žáků v základech elektrotechniky a elektroniky, seznamují se s principy výroby, přenosu a využívání elektrické energie, učí se orientovat v technické dokumentaci, zabývají se prováděním a vyhodnocováním elektrických měření, účastní se zajímavých exkurzí z oblasti elektrotechniky.

Odborný výcvik žáci vykonávají nejdříve ve školních dílnách, později ve stavebních firmách. Osvojují si prakticky elektroinstalační práce, seznamují se s montážními, opravárenskými a údržbářskými pracemi na elektrických zařízeních. Při všech činnostech je kladen důraz na používání nových technologií. Žáci jsou  seznamováni i s elektroinstalací ve starších objektech, jak bytových tak průmyslových, dokáží se v nich orientovat a provádět opravy.

Škola každoročně pořádá národní kolo soutěže pro elektrikáře.

Po složení závěrečných učňovských zkoušek získávají všichni úspěšní absolventi oboru Osvědčení vyhlášky 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Projekt podporují: