23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Charakteristika přípravy 

Žáci se naučí  ručně i strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení, lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí., uvádět je do provozu, obsluhovat je a provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a odstraňovat je.

Jsou schopni vykonávat kontrolu strojů a pracovní činnosti vyskytující se při jejich funkčních zkouškách, vést záznamy o provozu strojů.

Nezbytností je znalost zásad a předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a předpisů požární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

Po absolvování příslušného kurzu, vykonání zkoušky a získání oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti jako svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku.

 

         Snímek zachycený při odborném výcviku

Výhody studia

Oprávnění a průkazy

Projekt podporují: