65-51-E/02 Práce ve stravování

PROVOZ CUKRÁREN 2-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům potřebné odborné vědomosti a především praktické dovednosti pro pomocného pracovníka ve stravování se zaměřením na přípravu moučníků, pokrmů a jednoduché obsluhy.

Odborná příprava je zaměřena na stravovací služby, které zahrnují přípravu moučníků, pokrmů a vykonávání různých prací ve stravování. Žáci se naučí především připravovat moučníky, teplé a studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, nakládat s inventářem a pečovat o něj. Žáci jsou vedeni k dodržování hygienických předpisů v gastronomii. Seznámí se s činnostmi na úseku obsluhy při bufetovém uspořádání v cukrárně i postupy při vlastní jednoduché obsluze hostů, naučí se techniky výdeje pokrmů.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: