41-45-M/01 Mechanizace a služby

Mechanizace a služby

Charakteristika přípravy 

Příprava je zaměřena na zajišťování provozní spolehlivosti a efektivní využívání této techniky, na organizaci a provádění servisní a opravárenské činnosti s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení.

Při přípravě je kladen důraz na schopnost organizovat a řídit činnosti související s tvorbou a ochranou krajiny, ekologií a vhodným využíváním mechanizačních prostředků v souladu se strategií udržitelného rozvoje, se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Vzdělávání je vedeno s cílem získat základní ekonomické kompetence a schopnost samostatné řídicí činnosti, připravit se  na podnikatelské aktivity, včetně administrativní činnosti v oblasti dopravy, stavební mechanizace, technických služeb a správních orgánů.

Společný základ oboru tvoří skupina všeobecně vzdělávacích předmětů, která se prolíná do náplně odborné části vzdělávání, a to především v předmětech právo, ekonomika.

Flexibilitu tohoto vzdělávacího programu zajišťují výběrové předměty, které umožňují individuální profilaci žáka.

Teoretická výuka je doplněna vícehodinovými cvičeními k odborným předmětům, která se konají v dílnách. Další formou praktické výuky je předmět praxe, který se vyučuje formou učební a odborné praxe.

 

           Snímek zachycený při odborném výcviku. 

Výhody studia

  • získání svářečského oprávnění (elektrický oblouk) zcela zdarma jako součást výuky
  • získání řidičských průkazů B, T, C (osobní automobil, traktor, nákladní automobil) zcela zdarma jako součást výuky

Další možnosti

  • za zvýhodněnou cenu oprávnění na obsluhu vysokozdvižného vozíku
  • následné vzdělávání: na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách v zemědělských oborech technického zaměření, v oborech strojírenských a v oborech zaměřených na ochranu životního prostředí, v oborech ekonomických, sociální péče nebo učitelství

Uplatnění absolventů v praxi

Projekt podporují: