26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.  Žáci získají praktické zkušenosti s montážními, opravárenskými a údržbářskými pracemi na elektrických zařízeních. Praktická výuka probíhá částečně přímo v partnerských firmách.

Projekt podporují: