23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.

Žáci získají základní znalosti a dovednosti ze strojních oborů, z práce na klasických i CNC strojích včetně programování. Součástí studia je i svářečský kurz s možností získání svářecího průkazu na CO2 a obalenou elektrodu.

Projekt podporují: