23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou. 

Žáci získají základní řemeslné zkušenosti ze strojních oborů. Naučí se pracovat na klasických i CNC obráběcích strojích včetně jejich programování.

Projekt podporují: