66-52-H/01 Aranžér

Aranžér - Specialista marketingu

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou. 

Žáci získají znalosti v oblasti propagačních činností, základní ekonomické znalosti, dovednosti v oblasti grafického zpracování. Naučí se připravovat reklamní kampaně či marketingové akce. Získají znalosti v používání grafického software, naučí se pracovat i s kancelářskými a účetními programy.

Projekt podporují: