69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou.

Žáci se naučí poskytovat masérské služby, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře.

Projekt podporují: