69-54-E/01 Provozní služby

RESTAURAČNÍ A HOTELOVÝ PROVOZ 2-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností potřebných především pro práci v restauračních a hotelových službách. 

V rámci odborné přípravy získají žáci potřebné vědomosti a dovednosti především pro práci v hotelovém provozu. Žáci se naučí připravovat inventář na servis pokrmů, založit stoly, obsluhovat snídaně, obědy a večeře pro hotelové hosty, dále připravit jednoduché pokrmy a nápoje. Seznámí se s prací hotelové recepce a jejich službami. Žáci jsou vedeni k účelné organizaci práce, dodržování hygienických postupů a předpisů v gastronomii, k zásadám BOZP.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: