23-45-L/51 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

Studijní obor, ve kterém může absolvent získat výuční list i maturitní vysvědčení.

Projekt podporují: