23-43-L/51 Provozní technika

Provozní technika

Maturitní obor Provozní technika navazuje na učební obor Automechanik a je ukončen státní maturitní zkouškou. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru. Učivo je zaměřeno na techniku a základy strojírenské výroby. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (93,7) 100% (64,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (96,3) 100% (66,6) 90% (90,9%) 75% (9,1%)
2018 70% (74,7) 68% (40,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 34% (59,0) 28% (24,4) 74% (75%) 76% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 90,4% (54) 90,4% (49,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 45,8% (28) 42,4% (17,8) 44,1% (28,6%) 71,2% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,0% (56) 87,7% (36,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 78,9% (54) 86,0% (35,5) 98,2% (92,3%) 77,2% (7,7%)
2018 93,3% (64) 90% (43,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,7% (66) 95,7% (57,9) 98,6% (88,9%) 100% (0%)
2016 32,4% (46) 31,0% (23,4) 64,8% (57,9%) 64,8% (15,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: