64-41-L/51 Podnikání

Kadeřnické služby

Maturitní obor Kadeřnické služby navazuje na tříletý obor Kadeřník. Žáci si doplní a prohloubí vědomosti získané v tříletém učebním oboru Kadeřník. Zdokonalí se v komunikaci s klienty, s obchodními partnery, základy společenského a profesního jednání a profesní vystupování při kontaktu s klienty. Studium rozvíjí schopnosti z ekonomiky, účetnictví, práva, managementu a marketingu – příprava na založení vlastní živnosti. Po absolutoriu mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,3% (74,7) 68,1% (27,8) 39,4% (71,4%) 10,6% (14,3%)
2019 - - - -
2018 96,7% (81,6) 96,2% (53,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 98,2% (83,2) 95,9% (62,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 18,9% (41,0) 26,3% (15,7) 28,1% (37,5%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 84,7% (57) 89,4% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 84,2% (46) 87,7% (43,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 56,3% (26) 52,1% (14,6) 56,3% (20%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 52,0% (21,1) 44,1% (50%) 11,8% (12,5%)
2019 41,9% (46) 34,2% (19,0) 94,0% (85,7%) 100% (0%)
2018 98,3% (76) 96,6% (66,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 64,2% (50) 87,2% (43,3) 92,2% (80%) 100% (0%)
2016 3,1% (36) 19,3% (17,6) 24,4% (38,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: