26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Studijní obor, kde lze získat jednak výuční list, jednak maturitní vysvědčení.

Projekt podporují: