66-51-E/01 Prodavačské práce

Prodavač

Tříletý obor bez příjimacích zkoušek

Absolvent se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví. Bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce.

Projekt podporují: