26-51-H/01 Elektrikář

Elektromechanik

Moderně koncipovaný obor s vyváženým podílem slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik.

NABÍZÍME:

  • Slaboproudé i silnoproudé zaměření dle požadavků trhu práce
  • Nově zřízenou učebnu CNC a 3D technologií
  • Měřící laboratoř vybavenou nejmodernější technikou
  • Zabezpečovací systémy objektů a vozidel Jablotron
  • Moderní elektroinstalace – inteligentní dům
  • Zapojování bytových a průmyslových rozvodů
  • Diagnostika a lokalizace el. závad ve slaboproudých i silnoproudých zařízeních
  • Spolupráce s firmami z okolí AVX, Starmon, Rieter, Schaltag, Soma, Komfi, CZ Loko, Bűhler, Mecawell
  • Absolventi jsou připraveni k výkonu technicky náročných profesí v oblasti výroby, montáží, údržby a oprav elektrických a elektronických zařízení především jako: elektrikář, provozní elektrikář, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, servisní mechanik elektrických a elektronických zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy, elektromontér zabezpečovacích zařízení, elektromontér rozvodných sítí, montér průmyslových i bytových elektroinstalací, opravář elektrických přístrojů, strojů a zařízení, případně v dalších příbuzných profesích.

http://www.vda.cz/uchazec/ucebni-obory/elektrikar/

Projekt podporují: