41-52-E/01 Zahradnické práce

Zahradnické práce

Tříletý učební obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které baví práce v přírodě.

Projekt podporují: