33-56-H/01 Truhlář

Truhlář - nábytkář

Zajímavý a perspektivní obor zaměřený na výrobu nábytku a stavebních konstrukcí. Žáci se naučí zhotovovat základní truhlářské výrobky, provádět montáže výrobků, opravy a renovace, volit vhodné nástroje a zařízení. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost doložená lékařskou prohlídkou. 

NABÍZÍME:

  • Obor je určený pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti zpracování dřeva, zejména nábytkářství a stavebně truhlářské výroby.
  • Teoretická i praktická příprava je založena na navazujících tématech ručního opracování dřeva, strojního opracování dřeva, technologických postupů, materiálové orientaci, výrobního zařízení a výkresové dokumentace.
  • Absolventi najdou uplatnění v malých i velkých  firmách, v živnostech na pozici zaměstnance i podnikatele při vykonávání odborných prací v odvětví dřevozpracující výroby v oblastech výroby a montáže nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, hraček, domácích potřeb a při opravách a renovacích nábytku. Uplatnit se mohou také v oblasti výrobní kontroly, obchodu a zásobování.
  • Dílny praktické výuky jsou vybaveny na vysoké úrovni (ruční, montážní a strojní dílny s centrálním odsáváním a novými moderními stroji a dalším zařízením (sklady, přípravna, kondenzační sušárna řeziva) pro všestrannou truhlářskou zakázkovou výrobu.
  • Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí do 2. ročníku maturitního oboru Nábytkářství a design interiéru.

http://www.vda.cz/uchazec/ucebni-obory/truhlar-nabytkar/

Projekt podporují: