75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Tříletý učební obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem.

Projekt podporují: