23-41-M/01 Strojírenství

Stavba a provoz strojů

pro ty, kteří rádi přijdou každému stroji na kloub (šroub)

Žáci:

  • Naučí se navrhovat, konstruovat a dimenzovat součásti a mechanizmy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojírenské výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a pomůcky.
  • Používají informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaci v CAD systému – př. SOLIDWORKS.
  • dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství. Seznamují se s programováním a  obsluhou CNC strojů.
  • Získají v laboratořích  dovednosti spojené s měřením vybraných strojních součástí, nástrojů, technických veličin a zkoušením materiálů. Využívají jak analogovou, tak digitální měřicí techniku komunikující s 
  • Seznámí se s elektrickými měřeními na výukovém systému RC Didactik.

Absolvent:

  • Uplatní se jako konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor jakosti, technik investic, technik údržby strojů, prodejce strojů a další.
  • Mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

Více informací naleznete zde

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,4% (79) 6,8% (0) 18,1% (92,3%) 100% (0%)
2019 16,6% (81,1) 13,3% (36,2) 28,2% (85%) 65,7% (5%)
2018 9,6% (65,3) 8,7% (32,3) 9,6% (61,9%) 16,9% (28,6%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 7,0% (61,1%) 100% (0%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 65,3% (90%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,6% (34) 29,2% (29,2) 8,8% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 11,2% (30) 9,9% (21,2) 13,7% (33,3%) 48,4% (8,3%)
2017 58,7% (50) 50,6% (41,9) 55,8% (71,4%) 59,9% (7,1%)
2016 18,0% (34) 11,5% (23,1) 16,9% (40%) 26,8% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 29,5% (29,5) 17,0% (70,6%) 100% (0%)
2019 7,6% (48) 5,8% (19,3) 15,2% (63,6%) 68,3% (4,5%)
2018 24,7% (54) 25,1% (29,4) 28,6% (69,7%) 21,1% (21,2%)
2017 2,2% (46) 6,3% (29,9) 22,8% (65,6%) 86,2% (3,1%)
2016 19,7% (54) 51,1% (45,2) 44,8% (76,7%) 42,2% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: