69-54-E/01 Provozní služby

PROVOZ PRÁDELEN 2-letý

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dané množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností potřebných především pro práci v provozu prádelen.

V rámci odborné přípravy získají žáci potřebné vědomosti a dovednosti především pro práci v provozu prádelen. Mají přehled v sortimentu textilních materiálů a výrobků, osvojí si technologické postupy při přijímání prádla a oděvů pro prádelnu, pro šicí dílnu, při třídění a označování prádla a oděvů, při odstraňování skvrn, praní, sušení, mandlování a žehlení. Dále při opravách prádla, bytových doplňků a úklidových prací. Žáci se naučí organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy, zásady BOZP, ochrany životního prostředí a hygienické předpisy. 

více informací o oboru zde

Projekt podporují: