23-69-L/01 Technik - puškař

Technik puškař

ZAMĚŘENÍ OBORU

Výroba, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

DÉLKA STUDIA

4 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Maturitní zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy

 

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Strojírenský technik

Strojírenský technik mistr

Technik technické kontroly

Dělmistr

Puškař – výrobce, opravář sportovních a loveckých zbraní

Zbrojíř

Nástrojař

Strojní mechanik

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,6% (84,7) 78,5% (49,9) 50,4% (95%) 100% (0%)
2019 64,4% (85,3) 75,2% (46,5) 47,5% (86,7%) 40,6% (13,3%)
2018 85,6% (82,1) 89,2% (56,4) 55,0% (84,4%) 42,3% (15,6%)
2017 92,8% (85,3) 91,0% (70,6) 81,1% (93,9%) 75,7% (6,1%)
2016 84,8% (83,2) 92,9% (67,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,9% (27) 35,7% (14,2) 5,7% (16,7%) 100% (0%)
2019 68,4% (47) 65,8% (25,8) 59,2% (57,1%) 46,1% (14,3%)
2018 91,1% (46) 72,2% (31,7) 66,7% (50%) 25,6% (26,9%)
2017 76,8% (43) 74,7% (35,5) 90,5% (75%) 100% (0%)
2016 17,4% (23) 16,3% (13,8) 26,1% (21,4%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,8% (50) 50% (27,7) 20,2% (59,4%) 100% (0%)
2019 82,4% (58) 76,8% (36,1) 76,8% (79,5%) 43,2% (13,6%)
2018 94,2% (63) 91,7% (42,7) 70% (75,9%) 34,2% (20,7%)
2017 95,0% (66) 94,2% (55,8) 95,9% (93,3%) 85,1% (4,4%)
2016 88,2% (62) 92,4% (54,7) 96,6% (97,4%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: