82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké

ZAMĚŘENÍ OBORU

Práce rytecké

DÉLKA STUDIA

4 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Maturitní zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ

Ovládat základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky

Prohlubování odborných znalostí studiem soudobých a historických slohových výtvarných prvků

Ovládat tradiční technologické postupy a techniky, principy konstruování výrobků a umět připravit jejich výrobu

Zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace

Provádět opravy a rekonstrukce původních výrobků nebo prací

UPLATNĚNÍ ABSOLOVENTA

Umělecký kovář a zámečník

Umělecký pasíř

Umělecký rytec.

Provádění a obnova replik slohových prací

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,0% (80,5) 84,6% (41,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 84,0% (72,6) 69,1% (33,3) 26,6% (50%) 14,9% (37,5%)
2017 97,1% (84,2) 97,1% (71,3) 90,3% (87,5%) 75,7% (12,5%)
2016 98,1% (83,2) 94,4% (59,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,5% (41) 20,4% (16,4) 9,7% (25%) 100% (0%)
2019 88,4% (58) 80,4% (33,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 51,5% (51) 31,3% (21,1) 38,4% (55,6%) 21,2% (33,3%)
2017 94,5% (62) 95,5% (56,8) 96,4% (87,5%) 76,4% (12,5%)
2016 60,5% (54) 59,6% (35,3) 86,0% (80%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: