23-69-H/01 Puškař

Puškař

ZAMĚŘENÍ OBORU

výroba, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

DÉLKA STUDIA

3 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

závěrečná zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ 

Navrhovat a konstruovat součásti a mechanizmy zbraní

Navrhovat postupy, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky a technologické podmínky pro výrobu zbraní

Zhotovovat či dohotovovat součástky sportovních a loveckých střelných zbraní

Sestavovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Opravovat a seřizovat sportovní a lovecké střelné zbraně

Upravovat strojním obráběním tvary a rozměry součástí

Seřizovat a obsluhovat výrobní stroje a zařízení, provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Strojírenský technik

Strojírenský technik mistr

Technik technické kontroly

Dělmistr

Puškař – výrobce, opravář sportovních a loveckých zbraní

Zbrojíř

Nástrojař

Strojní mechanik

Projekt podporují: