23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař – rytec kovů

ZAMĚŘENÍ OBORU

rytec kovů

DÉLKA STUDIA

3 roky

ZPŮSOB ZAKONČENÍ

Závěrečná zkouška

OBSAH VZDĚLÁNÍ:

Čtení a použití technických podkladů, vyhotovování pomocných dílenské náčrtů.

Ruční a strojní rytí do kovů a dřeva.

Základní výtvarné vyjadřovací prostředky a techniky.

Oprava a obnova zdobení zbraní.

Výroba a zdobění nožů podle vlastního návrhu.

Práce s odlévací formou.

Osvojení si tradičních technologických postupů a technik.

Provádění potřebných pomocných výpočtů rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu.

Měření a kontrola rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich další vlastností, nezbytných pro správnou funkci.

Práce se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávání potřebných informací.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Nástrojař

Rytec kovů

Rýsovač

Nožíř

Projekt podporují: