78-42-M/01 Technické lyceum

Zaměření: Strojírenství nebo Stavebnictví

pro rozvoj technického myšlení

Žáci:

  • Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k vysokoškolskému studiu technických oborů.
  • Získají teoretické poznatky a vhled do problematiky technických oborů.
  • Naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
  • Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost, rozvíjejí technické myšlení absolventů.
  • Získají kvalitní jazykovou výbavu, pracují v SOLIDWORKS, ArchiCAD, Dietrich´s,

Absolvent:

  • Je připraven ke studiu na vysokých školách zejména technického směru - všechny obory na technických, strojních, stavebních fakultách včetně architektury, přírodovědných, ekonomických, ale i pedagogických fakultách vysokých škol, nebo se může uplatnit přímo na trhu práce.
  • Řeší programátorské úlohy, tvorbu a úpravu webových stránek, využívá CAD systémy.
  • Zná dva cizí jazyky, základy ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Další informace naleznete zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,8% (0) 9,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 21,1% (69,5) 28,1% (41,3) 33,3% (88,9%) 19,3% (11,1%)
2017 16,0% (0) 16,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 8,1% (0) 8,1% (0) 16,3% (83,3%) 13,0% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 45,1% (52) 45,1% (38,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 44,8% (50) 36,2% (41,6) 36,2% (75%) 25,9% (12,5%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (66) 42,5% (47,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,5% (64) 38,3% (49,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,6% (63) 36% (46,9) 8,8% (72,7%) 23,2% (9,1%)
2017 14,0% (60) 18,6% (50,9) 14,0% (81,0%) 40,3% (4,8%)
2016 18,9% (62) 41,7% (53,1) 30,3% (88,9%) 17,4% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: