23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství

https://www.vsps-su.cz/sps/obory-vzdelavani-sps

Jde o studium s rozšířeným využitím výpočetní techniky ve strojírenství. Žáci získávají znalosti z oblasti konstrukce (2D kreslení i 3D modelování – CAD systémy), výroby (programování CNC strojů a CAM systémy) i jejich vzájemného propojení.

Obor je zajímavý i pro děvčata možností tvořivě se realizovat v grafických programech, kde mohou  navrhovat design strojů, součástí apod. vzniklých při řešení úloh z odborných předmětů.

Obsah vzdělávání ve společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím ja¬zyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků potřebných pro studium odborných předmětů. Odborné předměty dávají základ obecných znalostí strojírenství. V rámci dílenské praxe žáci získá¬vají praktické výrobní dovednosti jak v oblasti klasických výrobních metod, tak i moderních metod s využitím výpočetní techniky.

Absolventi oboru strojírenství mají široké uplatnění. Po povinné praxi a odpovídající době zapracování jsou připraveni pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí nebo pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání, zejména v oblasti strojírenské, ale i v ostatních odvětvích. Mohou zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru. Získaná odbornost a flexibilita ve spojení s výukou cizích jazyků jsou předpokladem i pro uplatnění v odděleních obchodu a marketingu. K přijetí a úspěšnému absolvování na vyšších odborných a vysokých školách přispívá i rozšířená výuka jazyků, matematiky a fyziky v kombinaci s odbornými předměty.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (88,4) 50,7% (53,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 48,1% (90,5) 65,2% (58,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,2% (76,9) 37,0% (47,8) 83,6% (96,5%) 83,6% (1,2%)
2017 64,7% (83,2) 56,7% (62,7) 83,7% (94,7%) 78,1% (5,3%)
2016 64,4% (86,3) 77,8% (73,0) 72,7% (92,5%) 68,5% (7,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,8% (61) 78,1% (50,6) 66,4% (90,9%) 100% (0%)
2019 27,5% (44) 38,9% (32,1) 32,2% (66,7%) 100% (0%)
2018 93,2% (60) 89,4% (55,3) 78,3% (84,2%) 100% (0%)
2017 39,5% (44) 39,0% (39,0) 43,0% (67,4%) 100% (0%)
2016 54,6% (48) 50,3% (40,1) 61,2% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 77,2% (46,5) 58,9% (88,0%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 59,8% (41,3) 63,8% (86,3%) 100% (0%)
2018 76,2% (62) 67,4% (42,5) 84,1% (90,4%) 89,0% (1,0%)
2017 83,0% (64) 78,6% (53,3) 90,2% (91,6%) 85,3% (3,4%)
2016 87,4% (66) 88,3% (55,7) 82,5% (91,3%) 79,8% (4,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: