78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum

https://www.vsps-su.cz/sps/obory-vzdelavani-sps

Obor je určen pro chlapce i dívky se zájmem o přírodovědné a technické předměty. Cílem vzdělávání je vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní cestu k vysokoškolskému studiu nebo studiu na vyšších odborných školách především technického, přírodovědného nebo ekonomického směru. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, který je na srovnatelné úrovni s běžnými gymnaziálními obory vzdělání, s důrazem na matematiku, fyziku, informační a komunikační technologie a další přírodovědné předměty. Technické lyceum je jediný obor, který v porovnání s ostatními obory ve škole, nabízí dva cizí jazyky po celou dobu vzdělávání. Základy odborného vzdělávání se opírají o obecně technické disciplíny a plní průpravnou funkci vzhledem k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Žáci se zde naučí aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů, vytvoří si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru, naučí se zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a seznámí se s principy moderního designu.

Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na technických, přírodovědeckých nebo ekonomických vysokých školách, případně vyšších odborných školách. Největší uplatnění nalézají např. na VUT Brno, ČVUT Praha, UTB Zlín, VŠB Ostrava anebo na přírodovědeckých fakultách univerzit např. v Olomouci nebo v Brně. Úspěšně dokončují svá studia v oborech stavebního nebo strojního inženýrství, elektrotechniky, architektury, ekonomiky nebo informačních technologií. Pokud se přesto rozhodnou nepokračovat v terciárním vzdělávání jsou vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci v technických odvětvích, znalost dvou cizích jazyků anebo základních poznatků z ekonomiky a managementu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,3% (90,5) 71,2% (59,2) 22,9% (94,4%) 6,8% (5,6%)
2019 84,2% (93,7) 77,2% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,8% (87,4) 73,7% (58,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 87,8% (92,1) 84,6% (76,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,1% (31) 36,7% (30,7) 8,2% (50%) 100% (0%)
2019 76,5% (64) 80,4% (54,7) 51,0% (88,9%) 100% (0%)
2018 78,2% (62) 74,5% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,4% (52) 50% (45,6) 41,4% (78,3%) 100% (0%)
2016 90,3% (72) 93,1% (68,9) 79,2% (94,1%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (68) 71,7% (56,3) 23,6% (86,4%) 7,1% (4,5%)
2019 73,4% (68) 70,3% (57,1) 66,4% (96,2%) 100% (0%)
2018 39,2% (64) 53,6% (50,3) 78,4% (96,6%) 100% (0%)
2017 99,2% (78) 93,8% (70,1) 62,8% (96,2%) 100% (0%)
2016 41,7% (66) 40,2% (52,8) 42,4% (92%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: