18-20-M/01 Informační technologie

Elektronické počítačové systémy

  • Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
  • Technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky IT – a to není zdaleka konečný výčet pracovních pozic a možného uplatnění absolventů
  • Studium vás náležitě připraví ke studiu na vysokých školách, vždyť 80 % absolventů se na ně hlásí a většina je zdárně dokončí

A co musí naši absolventi zvládnout?

  • Navrhují, sestavují a udržují HW počítačů
  • Pracují se základním programovým vybavením
  • Pracují s aplikačním vybavením PC
  • Navrhují a realizují počítačové sítě
  • Vyvíjejí databázová a webová řešení
  • Pracují s počítačovou grafikou a videem
  • Vyvíjejí software mikropočítačů a počítačů

Absolventi budou připraveni pracovat samostatně i v týmu. Na náročném trhu práce zcela jistě najdou své místo.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,4% (92,1) 53,8% (54,1) 25,8% (96,2%) 100% (0%)
2019 48,1% (90,5) 62,4% (57,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 68,5% (83,2) 63,5% (56,5) 36,5% (81,5%) 31,5% (18,5%)
2017 47,4% (79,0) 39,5% (56,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 47,2% (83,2) 50,9% (65,9) 32,9% (78,3%) 29,6% (21,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,1% (48) 16,8% (0) 69,3% (91,7%) 100% (0%)
2019 47,7% (52) 60,4% (42,0) 60,4% (85,7%) 100% (0%)
2018 50,3% (46) 32,9% (33,8) 50,9% (70%) 42,9% (10%)
2017 39,5% (44) 52,3% (42,6) 65,7% (75%) 100% (0%)
2016 68,3% (52) 74,9% (50,0) 57,4% (72,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,6% (55) 17,0% (0) 62,5% (89,5%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 67,4% (43,1) 81,7% (90,9%) 100% (0%)
2018 59,9% (60) 56,4% (40,0) 53,7% (81,1%) 35,2% (16,2%)
2017 75,4% (62) 65,2% (50,1) 98,7% (97,4%) 100% (0%)
2016 87,4% (66) 89,2% (55,8) 67,7% (85,3%) 50,2% (14,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: