65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a cestovní ruch

Od 3. ročníku volba zaměření: Hotelový provoz nebo Cestovní ruch

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,0% (86,3) 84,2% (50,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 27,1% (72,6) 29,3% (31,8) 28,6% (80,8%) 47,1% (11,5%)
2018 82,5% (80) 79,7% (49,3) 28,8% (70,4%) 20,3% (29,6%)
2017 61,7% (73,7) 45,1% (44,9) 47,4% (76,9%) 30,9% (23,1%)
2016 59,6% (74,7) 63,7% (54,1) 34,5% (75%) 35,7% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,4% (64) 91,9% (52,7) 93,6% (96%) 100% (0%)
2019 78,6% (62) 64,3% (41,9) 53,0% (76,9%) 47,0% (11,5%)
2018 65,4% (59) 50,3% (34,5) 37,4% (66,7%) 21,8% (26,7%)
2017 52,0% (56) 39,1% (39,3) 35,2% (64,3%) 30,2% (25%)
2016 10,3% (50) 29,7% (33,9) 17,1% (55,0%) 34,3% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: