65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

  • Zázemí školy:

Specializované učebny (cvičná kuchyně a restaurace, jazyková učebna, multimediální technika), rozšířená výuka jazyků, odborné soutěže a olympiády, odborníci z praxe (workshopy, konference), maturitní seminář, lyžařský kurz, zahraniční jazykový kurz

  • Benefity oboru:

Praxe v nejlepších hotelích, restauracích a cestovních kancelářích v Brně, zahraniční stáže zdarma (Rakousko, Německo, Francie), odborné kurzy s certifikáty (barmanský, baristický, sommelierský), odborné exkurze

  • Naši žáci míří:

VŠ nebo spousta možností uplatnění – hotelnictví, stravovací podniky, cestovní ruch, peněžní ústavy, podnikání aj.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,7% (82,1) 71,3% (44,6) 54,4% (93,8%) 100% (0%)
2019 35,7% (75,8) 32,1% (32,8) 24,3% (78,8%) 20,7% (18,2%)
2018 35,6% (66,9) 33,3% (34,1) 25,4% (66,7%) 15,3% (33,3%)
2017 72,6% (77,4) 69,1% (54,4) 18,3% (60,7%) 15,4% (35,7%)
2016 36,8% (67,4) 55,6% (51,2) 8,2% (47,4%) 5,3% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 6,7% (13) 13,3% (6,1) 23,3% (0%) 6,7% (42,9%)
2017 56,8% (32) 40,5% (16,5) 27,0% (0%) 2,7% (85,7%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 53,8% (60,0) 38,5% (40,4) 73,1% (80%) 53,8% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (54) 11,6% (0) 70,9% (84,4%) 100% (0%)
2019 16,7% (48) 21,4% (25,1) 25% (61,8%) 23,2% (17,6%)
2018 16,8% (50) 19,6% (25,9) 16,8% (51,4%) 7,8% (37,1%)
2017 25,1% (52) 44,7% (40,5) 8,4% (41,7%) 6,1% (47,2%)
2016 26,3% (54) 46,9% (41,0) 10,9% (45,7%) 6,3% (45,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: