65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

Uplatnění absolventa: 

V provozních a ekonomických funkcích  v hotelích, podnicích veřejného stravování, v lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních, v cestovních kancelářích.

Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,2% (82,6) 57,3% (40,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,1% (60) 11,4% (23,3) 3,6% (54,2%) 9,3% (29,2%)
2018 15,3% (59,0) 13,6% (23,5) 42,9% (78,3%) 62,1% (8,7%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 52% (79,3%) 61,7% (10,3%)
2016 16,4% (56,9) 15,2% (26,5) 20,5% (64,1%) 46,8% (15,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 42,4% (29,5) 36,6% (68,8%) 100% (0%)
2019 8,9% (44) 4,8% (16,0) 4,8% (36%) 10,1% (28,0%)
2018 27,9% (52) 34,1% (29,0) 35,2% (65,2%) 61,5% (8,7%)
2017 41,9% (54) 20,7% (35,9) 60,3% (75%) 64,8% (9,4%)
2016 47,4% (58) 46,3% (41,0) 56% (76,2%) 50,9% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: