75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost - Aktivizační pracovník

Uplatnění absolventa:

Absolventi mají široké spektrum uplatnění vzhledem k nabídce sociálních služeb. Možnosti s výběrem cílové skupiny (senioři, zdravotně postižení, děti,  mladiství, sociálně    zanedbaní,   kdokoliv,   kdo   se dostane do sociálně nepříznivé  situace a potřebuje pomoc), možnosti s výběrem formy práce – individuální,  skupinová, služby pobytové či ambulantní.

Jsou  kvalifikováni   i   pro  přímou    obslužnou    činnost  v   sociálních  službách, se zaměřením na aktivizační činnost.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (65,3) 40,9% (26,5) 33,5% (83,6%) 20,1% (1,5%)
2019 33,3% (65,3) 37,0% (26,5) 59,3% (85,9%) 49,6% (10,9%)
2018 43,8% (61,1) 37,9% (27,6) 46,4% (75%) 41,8% (13,3%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 46,7% (74,1%) 54,7% (10,3%)
2016 58,1% (67,4) 50,7% (39,5) 45,3% (73,3%) 37,2% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,5% (20) 29,4% (12,7) 29,4% (28,6%) 100% (0%)
2019 31,7% (26) 29,3% (10,1) 26,8% (20%) 24,4% (20%)
2018 23,5% (18) 21,6% (10,5) 29,4% (16,7%) 5,9% (50%)
2017 28,3% (18) 13,0% (7,8) 23,9% (11,1%) 19,6% (33,3%)
2016 6,3% (12) 20,8% (12,3) 43,8% (33,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (50) 48,2% (30,5) 35,4% (68,9%) 24,4% (1,4%)
2019 61,8% (58) 58,6% (39,5) 35,0% (68,1%) 43,9% (11,6%)
2018 75,8% (60) 70,1% (38,5) 49,7% (71,2%) 36,3% (16,7%)
2017 50,6% (56) 48,1% (43,5) 49,4% (72,5%) 40,9% (15,9%)
2016 54% (59) 56,7% (41,9) 41,3% (71,0%) 30% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: