36-47-M/01 Stavebnictví

Architektura a pozemní stavitelství

Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním. Těžiště výuky spočívá v předmětech: pozemní stavitelství, kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek. Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko-stavebního řešení budov. Během studia žák vypracovává jednotlivé projekty stavebního řešení a následně hledá optimální architektonické varianty. Studium podporuje přípravu ke studiu architektury na vysoké škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,5% (86,8) 58,4% (55,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,3% (92,1) 51,4% (54,2) 45,3% (88,9%) 39,8% (11,1%)
2018 12,8% (68,4) 16,4% (39,0) 32,0% (79,3%) 26,9% (20,7%)
2017 54,9% (81,1) 59,5% (63,3) 53,0% (85,7%) 60,9% (9,5%)
2016 53,7% (84,7) 56,9% (67,6) 43,5% (81,8%) 39,4% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,7% (55) 57,7% (42,3) 16,1% (60%) 3,6% (20%)
2019 75,2% (59) 79,2% (50,3) 72,5% (90,9%) 28,9% (9,1%)
2018 51,6% (47) 49,7% (39,6) 68,3% (80%) 100% (0%)
2017 24,4% (39) 15,7% (29,2) 42,4% (66,7%) 39,5% (14,3%)
2016 20,8% (36) 26,8% (30,7) 29,0% (50%) 42,6% (13,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 75,9% (46,2) 47,8% (86,2%) 12,5% (3,4%)
2019 52,2% (58) 57,1% (40,7) 62,5% (86,2%) 35,7% (10,3%)
2018 59,9% (60) 57,7% (40,3) 35,7% (74,4%) 37,4% (15,4%)
2017 12,9% (50) 12,9% (35,1) 27,2% (69,8%) 52,2% (11,6%)
2016 19,7% (54) 27,8% (36,6) 16,6% (59,1%) 44,8% (15,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: