23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, při obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel apod.

Projekt podporují: